X
هنرکده آتنا

هنرکده آتنا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار

محل درج آگهی و تبلیغات

بررسی درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد مخدر و پیشگیری از برگشت آنها و افزایش عملکرد خانواده

تحقیق دکترای رشته روانشناسی مشاوره (Ph.D). چکیده: امروزه اعتیاد یک مشکل سلامتی بهداشت عمومی در سراسر جهان و در تمام کشورها محسوب می شود. در میان راهبردهای خاص برای درمان اختلال سوء مصرف مواد، خانواده درمانی توجه زیادی را در تحقیقات به خود جلب کرده است....

قیمت : 24,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه

تحقیق رشته روانشناسی گرایش مشاوره مدرسه (مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده:هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیس‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل....

قیمت : 19,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره افراد وابسته به مواد مخدر

تحقیق رشته روانشناسی گرایش مشاوره (مقطع کارشناسی ارشد)، مقدمه: اعتياد به مواد مخدر به عنوان يک " مشکل اجتماعي " يک پديده استعماري است که سبب ساز زمينه هاي ناسالم اجتماعي،اقتصادي ،فرهنگي، شخصيتي و تربيتي مي باشد. امروزه وسعت اين معضل در جهان چنان گسترده است که ميليونها نفر به آن مبتلا ...

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی

تحقیق رسالۀ دکترای رشته مدیریت آموزش عالی (Ph.D). در جهان توسعه یافته امروزی شکل دانشگاهها تغییرات زیادی یافته است و از شکل سنتی صرف به انعطاف پذیر، جامعه‌نگر و صنعت‌گرا تغییر پیدا کرده است....

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص هاي سازمان ياد گيرنده

تحقیق رشته روانشناسی گرایش مدیریت آموزش عالی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف اين پژوهش، بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان و رابطه آن با شاخص هاي سازمان ياد گيرنده بود. سوال اصلي اين تحقيق عبارت از اين بود كه آيا بين سبك رهبري تحولي مديران ستادي و ميزان ...

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها

تحقیق رشته روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف پژوهش حاضر" بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور" بود .پژوهش به شیوه توصیفی (همبستگی)انجام شد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای ....

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رضايت شغلي براساس مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار – خانواده در زنان شاغل

تحقیق رشته روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي مدل رضايت شغلی براساس موضوع فرسودگي در زنان شاغل دانشگاهايش شهر ياسوج بوده است . جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه زنان شاغل دانشگاه یاسوج به تعداد 260نفر بوده است....

قیمت : 20,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

تحقیق رشته مددکاری اجتماعی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: پيش زمينه و هدف: يکي ازمسايلي که پديده ي اعتياد را پيچيده ترکرده است موضوع عودآن است،چرا که بیشترمعتادان پس ازترک به سمت مصرف مجدد مواد مخدر روي مي آورند. هدف از اين تحقیق شناخت عوامل اجتماعی موثر بربازگشت زنان به اعتیاد می باشد....

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي

تحقیق رشته روانشناسی گرایش كودكان با نيازهاي خاص (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده:هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي اصفهان بود. در اين پژوهش طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه كنترل و نمونه گيري در دسترس استفاده شد و تعداد 26 نفر....

قیمت : 21,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

تحقیق رشته روانشناسی (مقطع کارشناسی)، چکیده:در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد . توليد اطلاعات ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سايه وجود رايانه و اينترنت شکل تازه ای به خود ....

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی

تحقیق رشته علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم وتربیت (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف این پژوهش عبارت از شناسایی علل و عوامل ایجادکننده ی نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران و مقایسه ی آن با مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی بود. این پژوهش در پارادایم کیفی و در دو بخش اسنادی و مصاحبه ....

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رهاوردهای هرمنوتیک فلسفی گادامر برای برنامه فلسفه برای کودکان

تحقیق رشته علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم وتربیت (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: «فلسفه برای کودکان» به عنوان شاخصِ پارادایم جدید تعلیم و تربیت بی‌نیاز از پژوهش‌ها و تأملات فلسفی نیست. پيش از اين، نفوذ دستاوردهاي فکري هرمنوتيک به حوزه‌هاي مختلف دانش، از جمله تعليم و تربيت، پرسشها و بحث‌هاي تأمل‌ ....

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل
برچسب ها : بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی ، بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص هاي سازمان ياد گيرنده ، بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها ، بررسی درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد مخدر و پیشگیری از برگشت آنها و افزایش عملکرد خانواده ، اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه ، بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره افراد وابسته به مواد مخدر ، بررسی رهاوردهای هرمنوتیک فلسفی گادامر برای برنامه فلسفه برای کودکان ، تحقیق رشته علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم وتربیت ، مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 31 خرداد 1396 توسط باران

بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: در این پژوهش پس از بیان مسئله و اهداف و اهمیت موضوع ارتباط با کودکان خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی ر نظریه های ارتباط می کنیم و راهکارهای مفیدی را رای ایجاد ارتباط موثر با این کودکان عنوان می کنیم و...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: اين تحقيق، پژوهشي است پيرامون علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر در اين تحقيق جامعه آماري خود را با حجم نمونه 100 نفر و از ميان معتادين مراجعه كننده به ستاد هماهنگي و توانبخشي سازمان بهزيستي (مركز شهيد اشرفي اصفهاني) برگزيده‌ايم....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی شخصیت(مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان رشته های نظری در شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390 می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 555 نفر از دانش آموزان ...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: رابطه بین ویژگی های شخصیت و وابستگی به بازی های رایانه ای بر روی نمونه ای 400 نفری از دانشجویان (200 نفرد مرد و 200 نفر زن) آزموده شد. در مطالعه حاضر، فرض براین است که ابعاد پنجگانه شخصیت (روانرنجوری، برونگرایی....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع علمی و براي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی روزانه...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی (مقطع دکتری)، چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر غیرفعال‌سازی...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آشنایی با مفاهیم تجارت الکترونیک

تحقیق رشته مدیریت در سطح کارشناسی ارشد -مقدمه: درسالهاي اخير اين حقيقت برا ي تما م شركتها ، مسلم شد ه كه تجارت الكترونيكي ،منافع ملي بسيار زياد ي را برا ي آ نها به همرا ه خواهد داشت . در ايران نيز شاهـد شـكل گـير ي وب سايت هاي مختلف كه براي همين منظور طرا حي شده اند ، هستيم....

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: این تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشي انجام شده است. جامعه آماری، نوجوانان و جوانان مناطق 22 گانه شهر تهران مي باشند،..

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: پژوهش حاضر با هدف « بررسي رابطه بين سبكهاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي با دست برتري در دانشجويان» انجام شده است.جامعه آماري عبارت بود از كليه دانشجوياني كه در سال تحصيلي 93-92 در دانشگاه خوارزمي مشغول تحصيل بودند....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی

تحقیق رشته علوم تربیتی گرایش تحقيقات آموزشي (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: این پژوهش با هدف بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان و بررسی نیازهای آموزش پژوهش به آنان انجام شد. روش پژوهش، روش کمی غیرآزمایشی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی معلمان زن و مرد نواحی هفت گانه مشهد در سال تحصیلی 92-91 بود،که با استفاده....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل
برچسب ها : بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی ، بررسی علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر ، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان ، بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان ، بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ، بررسی رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی ، نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی ، تحقیق آشنایی با مفاهیم تجارت الکترونیک ، بررسی پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان ، بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن ، بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان ، بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 31 خرداد 1396 توسط باران

قاب عکس طرح چرخ و فلکی

info
قیمت: 50,000تومان تومان

مشخصات
جنس: فلز، شیشه، فایبرگلاس
ابعاد: 33*23*21 سانتی متر
وزن: 1085
ابعاد بسته بندی:34*33*421 سانتی متر
وزن: 1235 گرم
ابعاد هر خانه: 11*7.5 سانتی متر
قابلیت قرار گیری دوعکس پشت هم در هر خانه
قابل چرخش
رنگبندی: سفید
تولید کشور چین


infoبرچسب ها : قاب عکس طرح چرخ و فلکی ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت : بلاگ یو
تبليغات رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی