X
هنرکده آتنا

هنرکده آتنا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 31 خرداد 1396 توسط باران

بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: در این پژوهش پس از بیان مسئله و اهداف و اهمیت موضوع ارتباط با کودکان خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی ر نظریه های ارتباط می کنیم و راهکارهای مفیدی را رای ایجاد ارتباط موثر با این کودکان عنوان می کنیم و...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: اين تحقيق، پژوهشي است پيرامون علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر در اين تحقيق جامعه آماري خود را با حجم نمونه 100 نفر و از ميان معتادين مراجعه كننده به ستاد هماهنگي و توانبخشي سازمان بهزيستي (مركز شهيد اشرفي اصفهاني) برگزيده‌ايم....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی شخصیت(مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان رشته های نظری در شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390 می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 555 نفر از دانش آموزان ...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: رابطه بین ویژگی های شخصیت و وابستگی به بازی های رایانه ای بر روی نمونه ای 400 نفری از دانشجویان (200 نفرد مرد و 200 نفر زن) آزموده شد. در مطالعه حاضر، فرض براین است که ابعاد پنجگانه شخصیت (روانرنجوری، برونگرایی....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع علمی و براي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی روزانه...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی (مقطع دکتری)، چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر غیرفعال‌سازی...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آشنایی با مفاهیم تجارت الکترونیک

تحقیق رشته مدیریت در سطح کارشناسی ارشد -مقدمه: درسالهاي اخير اين حقيقت برا ي تما م شركتها ، مسلم شد ه كه تجارت الكترونيكي ،منافع ملي بسيار زياد ي را برا ي آ نها به همرا ه خواهد داشت . در ايران نيز شاهـد شـكل گـير ي وب سايت هاي مختلف كه براي همين منظور طرا حي شده اند ، هستيم....

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: این تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشي انجام شده است. جامعه آماری، نوجوانان و جوانان مناطق 22 گانه شهر تهران مي باشند،..

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: پژوهش حاضر با هدف « بررسي رابطه بين سبكهاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي با دست برتري در دانشجويان» انجام شده است.جامعه آماري عبارت بود از كليه دانشجوياني كه در سال تحصيلي 93-92 در دانشگاه خوارزمي مشغول تحصيل بودند....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی

تحقیق رشته علوم تربیتی گرایش تحقيقات آموزشي (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: این پژوهش با هدف بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان و بررسی نیازهای آموزش پژوهش به آنان انجام شد. روش پژوهش، روش کمی غیرآزمایشی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی معلمان زن و مرد نواحی هفت گانه مشهد در سال تحصیلی 92-91 بود،که با استفاده....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل
برچسب ها : بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی ، بررسی علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر ، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان ، بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان ، بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ، بررسی رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی ، نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی ، تحقیق آشنایی با مفاهیم تجارت الکترونیک ، بررسی پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان ، بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن ، بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان ، بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 31 خرداد 1396 توسط باران

قاب عکس طرح چرخ و فلکی

info
قیمت: 50,000تومان تومان

مشخصات
جنس: فلز، شیشه، فایبرگلاس
ابعاد: 33*23*21 سانتی متر
وزن: 1085
ابعاد بسته بندی:34*33*421 سانتی متر
وزن: 1235 گرم
ابعاد هر خانه: 11*7.5 سانتی متر
قابلیت قرار گیری دوعکس پشت هم در هر خانه
قابل چرخش
رنگبندی: سفید
تولید کشور چین


infoبرچسب ها : قاب عکس طرح چرخ و فلکی ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 30 خرداد 1396 توسط باران

بررسی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره ی آموزش

تحقیق رشته روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: سال های اولیه ی زندگی انسان ، مهمترین دوره ی زندگی اوست . در این دوران است که پایه و بنیان رشد عاطفی ، فیزیکی ، شناختی و زبانی در آن گذاشته می شود . این دوره با ارزش ترین دوران زندگی هر فردی است که اگر به درستی مورد توجه و ....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل

تحقیق رشته روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل صورت گرفته است. پژوهش از حیث روش کیفی، بر مبنای هدف تبیینی و از لحاظ ماهیت از نوع بنیادی است....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثيرارائه تكليف به روش حل تمرين برعملكردتحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش وپرورش منطقه دشمن زياري در سال تحصيلي 87 - 88 موردبررسي قرارگرفته است....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی و ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی

تحقیق رشته روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده:هدف این پژوهش ارزیابی میزان هم خوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز 88- 1387بوده است..پژوهش حاضر از نوع تحقیق پیماشی می باشد که به بررسی عناصر هشت گانه شامل: اهداف،...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسي و مقايسه عزت‌نفس بين جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادي (30 تا 50 سال)

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی)، چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه عزت‌نفس بين جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادي (30 تا 50 سال شهر تهران) صورت گرفته است. طرح پژوهشي از نوع مقايسه‌اي بود و از طيق نمونه‌گيري در دسترس و تصادفي 60 متر جانباز و افراد عادي انتخاب شدند....

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرايند تدريس و يادگيري

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی)، مقدمه : تکنولوژی آموزشی درعرصه های متعدد کارايي خود را نشان داده است. هر فرد، سازمان يا نهادی که از روشهای پيشنهادی علم تکنولوژي آموزشی بهره گرفته، بيش از پيش بر بهره وری و اثر بخشی خود افزوده است....

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسي مقايسه ميزان عزت نفس افراد عادي و افراد داراي هراس اجتماعي

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی)، مقدمه: مساله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندي از اساسي ترين عوامل در رشد مطلوب شخصيت افراد است. برخورداري از اراده و اعتماد به نفس قوي ، قدرت تصميم گيري و ابتكار ، خلاقيت و نوآوري ، سلامت فكر و بهداشت رواني ، رابطه مستقيمي با ميزان و چگونگي عزت نفس و....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي عملکرد مديران تحصيلکرده و غيرتحصيلکرده مدارس

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی)، مقدمه:با اينکه امروزه مديريت در دنياي پيچيده و متحول جايگاه اساسي خود را پس از فراز و نشيب هاي بسيار پيدا کرده است، به نظر ميرسد در کشور ما بيان فوق مصداق کامل عيني پيدا نکرده است . مديريت آموزشي نيز از اين امر مستثني نبوده و هنوز جايگاه واقعي خود...

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسي هوش هيجاني در رابطه با سلامت رواني

تحقیق رشته روانشناسی گرایش عمومی (مقطع کارشناسی)، مقدمه: همه چيز از يك مقدمة كوچك شروع شد و سپس بالا گفت « يان مور» دانش آموز سال آخر جفرسون در بروكلين با دوست خود خليل سامپتر پانزده ساله اختلافي پيدا كرده بودند از پي اين اختلاف به عيب جويي كردن از او و تهديد وي پرداختن در آن لحظه اين نزاع به....

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رابطه سبك مديريت كلاس اساتید با يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش تحقيقات آموزشي (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: با توجه به تأثیر مدیریت کلاس در ایجاد جو مناسب و مطلوب یادگیری از یک طرف و تأثیر یادگیری خود تنظیمی در زندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی و ارتقاء تعلیم و تربیت از طرف دیگر، این پژوهش بر آن است تا رابطه سبک مدیریت کلاس با یادگیری....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رابطه بين هوش و استرس در دانشجويان رشته هاي مديريت صنعتي و بازگاني

مقدمه: كلمه استرس از زبان انگليسي گرفته شده است و معادل دقيقي غير از كلمه فشاردر فارسي نداردو آن هم معناي وسيع و طيف گسترده آن را نمي رساند ،‌لذا از همان لغت استرس كه استفاده جهاني پيدا كرده است استفاده مي كنيم. بنا بر گفته تعدادي از دانشمندان، تمام بيماريهاي موجود در انسان ازجهاتي با استرس ....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه

بطور كلي مي توان گفت كه يكي از دلايل تقلب در نزديك دانش آموزان اضطراب است لذا بدين جهت دست به اين تحقيق دست زديم مطالبي كه پي مي آيد خواننده را در فرايند اين پژوهش بيشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلايل و راه حلهاي اجراي آگاه خواهد نمود، راه كارهايي جهت كاهش اين مسئله ارائه خواهد داد ....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایلبرچسب ها : بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، بررسی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره ی آموزش ، بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل ، بررسی و ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی ، تحقیق بررسي و مقايسه عزت‌نفس بين جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادي (30 تا 50 سال) ، پایان نامه بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرايند تدريس و يادگيري ، تحقیق بررسي مقايسه ميزان عزت نفس افراد عادي و افراد داراي هراس اجتماعي ، بررسي عملکرد مديران تحصيلکرده و غيرتحصيلکرده مدارس ، پایان نامه بررسي هوش هيجاني در رابطه با سلامت رواني ، بررسي رابطه سبك مديريت كلاس اساتید با يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان ،
.: Weblog Themes By Pichak :.قالب وبلاگ | ابزار صلوات شمار

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت : بلاگ یو

TOOLS BLOG

TOOLS BLOG

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎